Skandobs

Har du sett rovdjur eller spår av rovdjur?

I Skandobs är det möjligt för alla att registrera sina observationer av stora rovdjur i Skandinavien. Ju fler som deltar och registrerar sina fynd, desto bättre och mer exakta blir resultaten av inventeringarna. Det bidrar till ökad kunskap om förekomst och utbredning av dessa arter. Skandobs är en öppen databas där resultaten är tillgängliga för alla som använder tjänsten.

Skandobs – logga in

Skandobs – statistik