Underrättelse om länsstyrelsens beslut, godkännande av älgförvaltningsplan för äfo 2

Information från Länsstyrelsen angående älgförvaltningsplan.

Se beslutet här: Beslut om godkänd Älgförvaltningsplan ÄFO 2(14262412)

 

”Hej,

Härmed underrättas ni om länsstyrelsens beslut 2020-05-11 i ärende 2776-2020 om godkännande av älgförvaltningsplan för älgförvaltningsområde 2.

 

_____________________________________

Viktor Tylstedt
Vilthandläggare
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping”

Posted in Information.