Älgtäthetsberäkningar 2024

Information

Information angående Svinpesten

Länsstyrelsen i Södermanland län önskar att ni vidarebefordrar detta mail till ALLA jaktlag inom ert älg- och kronhjortsskötselområde.

Har man den senaste tiden vistats i området kring Fagersta bör man följa råden nedan för att minimera risken för spridning.

LS_liggande_indx

Södermanlands grannlän, Västmanland, har ett konstaterat fall av afrikansk svinpest, vilket är det första fallet i Sverige. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige. Länsstyrelsen uppmanar till uppmärksamhet om man påträffar sjuka eller döda vildsvin vid vistelser i skog och mark.

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar just nu med att vidta åtgärder och samordna med berörda myndigheter för att förhindra att smittan når Södermanland. Länsstyrelsen arbetar samtidigt med att kontakta de aktörer som kan komma att påverkas av smitta bland vildsvin och grisar, bland annat genom att informera länets grisproducenter om att se över biosäkerheten i besättningarna.

Rapportera till Statens Veterinärmedicinska Anstalt om du ser vildsvin som verkar sjuka eller om du påträffar ett dött vildsvin. Tecken på sjukdom som kan ses hos vildsvin är ostadiga och vingliga rörelser, andningssvårigheter, rinnande ögon och att de är slöa. Rapportera till: rapporteravilt.sva.se

Om du håller grisar så var uppmärksam på sjukdomstecken hos grisarna så som nedsatt aptit, blåaktigt missfärgad hud, vinglighet, andningssvårigheter, diarré samt blödningar från mun och ändtarm.

Om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur. Djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap som kommit i kontakt med smittat material.

Viruset är mycket tåligt och kan överleva länge i miljön och i infekterade livsmedel som inte upphettats tillräckligt, till exempel rökta och saltade produkter.

Så förhindrar du att afrikansk svinpest sprids

  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna
  • Mata inte grisar med matrester
  • Kompostera matavfall i slutna behållare
  • Om du upptäcker bristfällig avfallshantering så kontakta miljökontoret i din kommun
  • Om du hittar ett dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, via länken Rapportera vilt eller telefon 018–67 40 00
  • Rapportera vilt hos SVA: Rapportera sjuka/döda vilda djur – Rapporteravilt (sva.se)

Efter vistelse i skog och mark utomlands, exempelvis jakt:

  • Var noga med rengöring av utrustning, kläder, skor och stövlar före återresa till Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Utrustning kan saneras genom att ligga i bastu, över 60 grader i 30 minuter.
  • Ta inte med kött eller obehandlade troféer till Sverige.
  • Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker gård med grisar, hanterar foder för vildsvin eller besöker utfodringsplats för vildsvin.
  • Rengör även utrustning, halsband, västar och liknande om du haft med dig jakthund utomlands. Tvätta även hunden ren.

Kontaktpersoner:

Karin Rejnö, karin.rejno@lansstyrelsen.se, Länsveterinär i Södermanlands län, 010-2234271

Christina Nyman, christina.nyman@lansstyrelsen.se, Länsveterinär i Södermanlands län, 010-2234216

Mer information:

Statens veterinärmedicinska anstalt: Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta – SVA

Jordbruksverket: Jordbruksverket | Om Jordbruksverket | Mynewsdesk

Med Vänliga HälsningarViktor PerssonViltsamordnareEnheten för landsbygdsutveckling och viltAvdelningen för landsbygdTel: 010-2234433

Beslut om reviderad Älgförvaltningsplan för ÄFO2

Ny Älgförvaltningsplan och älgfrode ligger i ”Förvaltningsplaner” länk->

Skattade tätheter älg per 1000 ha i älgskötselplaner länk ->

Hej!
Genom detta meddelande underrättas ni länsstyrelsens beslut 2023-04-12 i ärende 2346-2023 om godkännande av älgförvaltningsplan ÄFO 2.

Jag vill samtidigt passa på att påminna om att planen och förutsättningarna för älgstammen har ändrats påtagligt jämfört med förra planperioden, tätheten har minskat, det finns en högre övrig dödlighet (predation etc.) och vi ser generellt allt lägre reproduktionstal. Enligt älgförvaltningsplanen ska avskjutningen i älgförvaltningsområdet minska från 407 älgar årligen till 212 (från 1,4 älgar per 1000 ha till 0,8). Se till att revidera era skötselplaner efter de förutsättningar som nu råder så att ni anpassar jakten för att få den älgstam ni vill ha på ÄFO och ÄSO nivå, exempelvis utgår älgförvaltningsplanen från att tätheten i älgförvaltningsområdet är 4,8 älgar per 1000 hektar, en sammanställning som vi gjort (bifogas) kopplat till vilka bedömda tätheter som ÄSO har i sina skötselplaner från åren 2020 – 2022 visar att inga skattar sina tätheter under 5,0 älgar per 1000 ha och att de flesta planer utgår ifrån tätheter mellan 6 – 7 älgar per 1000 ha. Hör av er till ÄFG eller till oss om det är några frågor.

Vi hörs vidare, lycka till där ute!

Med vänliga hälsningar

Jan-Erik Dalmo
Vilthandläggare
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Aktuell rovdjursinformation i Södermanlands län 2023-01

Hejsan!

Här kommer information om rovdjuren i länet nu när lite drygt halva inventeringsäsongen har passerat.

Som vanligt, har ni frågor eller funderingar gällande utskicket så ta gärna kontakt med oss vilthandläggare.

Aktuell rovdjursinformation i Södermanlands län 2023-01

 

Med vänliga hälsningar

 

Markus Södling

Vilthandläggare

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86  Nyköping

 

Tel: 010 – 223 43 68

markus.sodling@lansstyrelsen.se