Information

Information angående Svinpesten

Länsstyrelsen i Södermanland län önskar att ni vidarebefordrar detta mail till ALLA jaktlag inom ert älg- och kronhjortsskötselområde.

Har man den senaste tiden vistats i området kring Fagersta bör man följa råden nedan för att minimera risken för spridning.

LS_liggande_indx

Södermanlands grannlän, Västmanland, har ett konstaterat fall av afrikansk svinpest, vilket är det första fallet i Sverige. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige. Länsstyrelsen uppmanar till uppmärksamhet om man påträffar sjuka eller döda vildsvin vid vistelser i skog och mark.

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar just nu med att vidta åtgärder och samordna med berörda myndigheter för att förhindra att smittan når Södermanland. Länsstyrelsen arbetar samtidigt med att kontakta de aktörer som kan komma att påverkas av smitta bland vildsvin och grisar, bland annat genom att informera länets grisproducenter om att se över biosäkerheten i besättningarna.

Rapportera till Statens Veterinärmedicinska Anstalt om du ser vildsvin som verkar sjuka eller om du påträffar ett dött vildsvin. Tecken på sjukdom som kan ses hos vildsvin är ostadiga och vingliga rörelser, andningssvårigheter, rinnande ögon och att de är slöa. Rapportera till: rapporteravilt.sva.se

Om du håller grisar så var uppmärksam på sjukdomstecken hos grisarna så som nedsatt aptit, blåaktigt missfärgad hud, vinglighet, andningssvårigheter, diarré samt blödningar från mun och ändtarm.

Om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur. Djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap som kommit i kontakt med smittat material.

Viruset är mycket tåligt och kan överleva länge i miljön och i infekterade livsmedel som inte upphettats tillräckligt, till exempel rökta och saltade produkter.

Så förhindrar du att afrikansk svinpest sprids

 • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna
 • Mata inte grisar med matrester
 • Kompostera matavfall i slutna behållare
 • Om du upptäcker bristfällig avfallshantering så kontakta miljökontoret i din kommun
 • Om du hittar ett dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, via länken Rapportera vilt eller telefon 018–67 40 00
 • Rapportera vilt hos SVA: Rapportera sjuka/döda vilda djur – Rapporteravilt (sva.se)

Efter vistelse i skog och mark utomlands, exempelvis jakt:

 • Var noga med rengöring av utrustning, kläder, skor och stövlar före återresa till Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Utrustning kan saneras genom att ligga i bastu, över 60 grader i 30 minuter.
 • Ta inte med kött eller obehandlade troféer till Sverige.
 • Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker gård med grisar, hanterar foder för vildsvin eller besöker utfodringsplats för vildsvin.
 • Rengör även utrustning, halsband, västar och liknande om du haft med dig jakthund utomlands. Tvätta även hunden ren.

Kontaktpersoner:

Karin Rejnö, karin.rejno@lansstyrelsen.se, Länsveterinär i Södermanlands län, 010-2234271

Christina Nyman, christina.nyman@lansstyrelsen.se, Länsveterinär i Södermanlands län, 010-2234216

Mer information:

Statens veterinärmedicinska anstalt: Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta – SVA

Jordbruksverket: Jordbruksverket | Om Jordbruksverket | Mynewsdesk

Med Vänliga HälsningarViktor PerssonViltsamordnareEnheten för landsbygdsutveckling och viltAvdelningen för landsbygdTel: 010-2234433

Aktuell rovdjursinformation i Södermanlands län 2023-01

Hejsan!

Här kommer information om rovdjuren i länet nu när lite drygt halva inventeringsäsongen har passerat.

Som vanligt, har ni frågor eller funderingar gällande utskicket så ta gärna kontakt med oss vilthandläggare.

Aktuell rovdjursinformation i Södermanlands län 2023-01

 

Med vänliga hälsningar

 

Markus Södling

Vilthandläggare

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86  Nyköping

 

Tel: 010 – 223 43 68

markus.sodling@lansstyrelsen.se

 

 

Påminnelse om älgobs!

Uppmaning från Länsstyrelsen!

Hej på er, hoppas ni fått en bra start på jakten efter älg och övrigt vilt!

Jag vill med detta utskick uppmana er lite extra att påminna era jaktlag om Älgobsen. Nästa år ska vi revidera länets älgförvaltningsplaner, flera av er kommer även revidera era älgskötselplaner och vi kommer även få underlag från SLU där man använder avskjutningsstatistik och ÄlgObs för att beräkna älgtätheten på älgförvaltningsområdesnivå. I framtiden kommer det även komma siffror på älgskötselområdesnivå.

 

Det innebär alltså att älgobsen blir extra viktig då den framöver kommer ge oss underlag om hur många älgar vi har och således ge oss något konkret att utgå från när vi gör planer för älgförvaltningen på olika nivåer.

Min uppmaning är att ni ligger på jaktlagen i era respektive områden lite extra just i år, medskicken är:

 

 • Rapportera ÄlgObs när ni jagar under perioden 8/10 – 8/11, oavsett om ni aktivt jagar älg eller inte!
 • Rapportera ÄlgObs även när ni jagat och inte sett någon älg!
 • Rapportera ÄlgObs i samma system som ni använder för övrig rapportering.
 • Om ni jagar fler än 7 gånger under första månaden, prioritera att rapportera de gånger som ger flest mantimmar i skogen.

 

Tack för det ni gör för förvaltningen av älg (och annat vilt)!

 

_____________________________________

Med vänliga hälsningar

 

Jan-Erik Dalmo
Vilthandläggare
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

 

Telefon 010 – 223 44 08
Jan-Erik.Dalmo@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/sodermanland