Påminnelse om älgobs!

Uppmaning från Länsstyrelsen!

Hej på er, hoppas ni fått en bra start på jakten efter älg och övrigt vilt!

Jag vill med detta utskick uppmana er lite extra att påminna era jaktlag om Älgobsen. Nästa år ska vi revidera länets älgförvaltningsplaner, flera av er kommer även revidera era älgskötselplaner och vi kommer även få underlag från SLU där man använder avskjutningsstatistik och ÄlgObs för att beräkna älgtätheten på älgförvaltningsområdesnivå. I framtiden kommer det även komma siffror på älgskötselområdesnivå.

 

Det innebär alltså att älgobsen blir extra viktig då den framöver kommer ge oss underlag om hur många älgar vi har och således ge oss något konkret att utgå från när vi gör planer för älgförvaltningen på olika nivåer.

Min uppmaning är att ni ligger på jaktlagen i era respektive områden lite extra just i år, medskicken är:

 

  • Rapportera ÄlgObs när ni jagar under perioden 8/10 – 8/11, oavsett om ni aktivt jagar älg eller inte!
  • Rapportera ÄlgObs även när ni jagat och inte sett någon älg!
  • Rapportera ÄlgObs i samma system som ni använder för övrig rapportering.
  • Om ni jagar fler än 7 gånger under första månaden, prioritera att rapportera de gånger som ger flest mantimmar i skogen.

 

Tack för det ni gör för förvaltningen av älg (och annat vilt)!

 

_____________________________________

Med vänliga hälsningar

 

Jan-Erik Dalmo
Vilthandläggare
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

 

Telefon 010 – 223 44 08
Jan-Erik.Dalmo@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Posted in Information.