Äbin – älgbetesinventering

Resultaten från älgbetesinventeringen (Äbin) används som underlag inom viltförvaltningen. Äbin är en kvalitetssäkrad inventeringsmetod som utvecklats av Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Metoden har använts sedan år 2000.

Här kan du ta del av de senaste Äbin-rapporterna. ->Länk!

Posted in Information.