Information från LST

Utskick till ordföranden för ÄFO och ÄSO i Södermanlands län

Hej!

Vi vill med detta korta utskick uppmärksamma er på ett par punkter gällande jakt efter älg och övrigt klövvilt jaktåret 2020.

Samtidigt vill vi passa på och tacka er, för att ni, i många fall på ideell basis, engagerar er i viltförvaltningen runt om i länet.

 

Länsstyrelsen önskar er ett fortsatt gott jaktår.

 

Utskick till ÄFO och ÄSO september 2020,

 

_____________________________________

Med vänliga hälsningar

 

Jan-Erik Dalmo
Vilthandläggare
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

 

Telefon 010 – 223 44 08
Jan-Erik.Dalmo@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Posted in Information.