Kunskap: Föreläsningar om vilt och skog i balans

Mera tall Sörmland-Örebro bjuder in till en serie webbaserade föreläsningar om tall och vilt

Projektet Mera tall vill engagera och inspirera fler skogsägare och jägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt. Idag föryngras skogsmarker som är lämpliga för tall allt för ofta med andra trädslag eftersom risken för betesskador orsakade av klövvilt såsom älg, kronhjort och rådjur är stora. För att bryta trenden behöver vi föra ner diskussionen på lokal nivå och se vilka gemensamma åtgärder som finns att tillgå.

Som en del i arbetet för vilt och foder i balans vill vi därför tillgängliggöra kunskap om just tallen, viltet och mekanismer som påverkar relationen mellan bete och fodertillgång. Under fyra kvällar kommer forskare och experter att presentera fakta om just de områden som projektet berör.

  • 27 april – Mera tall, projektbeskrivning och introduktion till vilt och skogsbruk i balans. Det fantastiska med tallskogen!
  • 4 maj – Förluster då tall ersätts av gran. Utnyttjande av födoresurser i flerartssystem av klövvilt – Detta föredrag hålls delvis på engelska!
  • 11 maj – Föryngring av tall. Betydelsen av hjortdjurssamhällen och fodertillgång för viltskador på skog.
  • 19 maj – Förädling och förädlat plantmaterial. Viltbete ur ett landskapsperspektiv.

Tid: Start klockan 18.00 och avslut 20.30, med en paus i mitten.

Sista dag för anmälan är två dagar före dagen för föreläsningen.

Anmälan: Anmälan: Mera tall seminarier
Observera att du behöver ett konto hos skogsstyrelsen.se för att kunna anmäla dig. Har du inget konto sedan tidigare väljer du Registrera i inloggningsrutan, efter att du klickat på Anmäl och skapar där ett konto.

 

 

 

Med vänlig hälsning
Charlotte Hansson

Charlotte Hansson  |  Projektledare
Skogsstyrelsen  |  Sörmland-Örebros distrikt
Smedjegatan 13, 71130 Lindesberg
010-457 71 80 (kundtjänst)  |  0581-836 72 (direkt)
charlotte.hansson@skogsstyrelsen.se  |  skogsstyrelsen.se

Posted in Information, Nyheter.