Information ang. varg från Länsstyrelsen

Presentationen från Länsstyrelsen ang. varg i Södermanland 2021-03-31, Information från LST ÄSO 2021-03-31(pdf).

Frågor kring vargen såsom inventering, spridning, förekomst mm. kontakta:

Lovisa Häggström
Vilt och landsbygd
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Tel: 010 – 223 42 83
Lovisa.Haggstrom@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

 

Posted in Information.