Presentation från samrådsmöte 2023-03-13

Hej!

Presentationen från igår. Tack!

230313 – Samråd ÄFO 2

_____________________________________

Med vänliga hälsningar

Jan-Erik Dalmo
Vilthandläggare
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Posted in Information.